Privacyverklaring

 

Als u een woning koopt van THUYS, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig.

Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres en woonplaats.

THUYS gebruikt en beveiligt uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Wet bescherming persoonsgegevens). Privacy gaat over uw 'persoonlijke levenssfeer'. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?

Koopt u een woning bij ons of bent u geïnteresseerd om een woning bij ons te kopen, dan geeft u ons uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om de afspraken met u na te komen. Ook gebruiken we deze om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Wij hebben altijd nodig:

Uw volledige naam, adres en woonplaats Uw geboortedatum, Uw telefoonnummer, Uw e-mailadres

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij willen dat niemand uw persoonsgegevens misbruikt of deze bekijkt terwijl dat niet mag. Wij beveiligen uw persoonsgegevens daarom goed. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk.

 

Contact met makelaars/notarissen/aannemers ed.

 

Makelaar:

Wij verkopen onze koopwoningen via een makelaar. Reageert u op een koopwoning die een makelaar voor ons verkoopt? Dan sturen we uw persoonsgegevens door. U leest in het reactieformulier welke makelaar het is. De makelaar krijgt alleen de gegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen of een afspraak met u te maken. Hij zal uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

 

Notaris:

De met u gesloten koop- en aannemingsovereenkomst dienen wij door te sturen aan de behandelende notaris. In de koop- en aannemingsovereenkomst staat altijd vermeld welke notaris dit is. De notaris beschikt hiermee over de gegevens die in de overeenkomsten staan vermeld en zal deze gebruiken om contact met u op te nemen of een afspraak met u te maken. Ook hij zal deze persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

 

Aannemer:

De met u gesloten koop- en aannemingsovereenkomst dienen wij door te sturen aan de aannemer. In de koop- en aannemingsovereenkomst staat altijd vermeld welke aannemer dit is. De aannemer beschikt hiermee over de gegevens die in de overeenkomsten staan vermeld en zal deze gebruiken om contact met u op te nemen of afspraken met u te maken. Ook hij zal deze persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

 

Keukenleverancier:

Wij verkopen onze keukens via een keukenleverancier. Reageert u op een koopwoning die een makelaar voor ons verkoopt? Dan sturen we uw persoonsgegevens door naar de keukenleverancier. U leest in het reactieformulier welke leverancier dit is. De keukenleverancier krijgt alleen de gegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen of afspraken met u te maken. Hij zal uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

 

Wanneer geven wij persoonsgegevens aan anderen?Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen: In de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring. Als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren. Als dit wettelijk verplicht is In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

 

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor mensen die een woning bij ons kopen. Deze website verwijst met een 'link' naar sommige andere organisaties. De projectwebsite valt ook onder deze privacyverklaring. Overige organisaties vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

THUYS kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

 

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens

Wilt u de persoonsgegevens die THUYS van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met onze makelaar. U bereikt onze makelaar via:

Makelaars

(t)HUIS bij Jocelyn makelaardij               

Kaalheidersteenweg 107                             
6466AB Kerkrade                                       
045-5410500

J.Langen@thuisbijjocelyn.nl
www.thuisbijjocelyn.nl

 

DAMEN HEERLEN

Akerstraat 112                             
6417 BN Heerlen                                      
045-5712255

m.vandinther@damen-og.nl of j.toussaint@damen-og.nl
www.damen-og.nl